Citi handlowy

Bez kamery...

Kampania dla Citi Handlowego zakładała mocne dotarcie treścią video.
Aby wykorzystać najbardziej efektywnie budżet, założyliśmy (#bergerchojnacki),
że filmy powstaną z gotowych ujęć. Dzięki temu będziemy mogli zrealizować więcej materiału.
Poza scenariuszami, kluczowym punktem stał się wybór scen i przede wszystkim ich udźwiękowienie.
To właśnie w studio dźwiękowe spędziliśmy 2 razy więcej czasu niż na montażu i obróbce obrazu.
Poniżej kilka realizacji na Polskę i rynki zagraniczne.