Inicjatywa dla starszych

ABCsenior to inicjatywa wspierająca seniorów w życiu otoczonym nowymi technologiami.
Po spotkaniu z inicjatorami portalu, w formule InstanWork już po kilku dniach powstała prezentacja
opisująca kierunek estetyczny, część UX oraz przemodelowany znak i typografię serwisu.