Olympus

Olympus

Osią kampanii dla cyfrowych dyktafonów Olympusa był ruch.
Kampania była kierowana do studentów i uczniów, którzy w coraz szybszym świecie mogą pomagać łatwo nagrywając wykłady i wystąpienia.