Część kampanii wizerunkowo rekrutacyjnej dla PwC Polska

Różnorodność, przyszłość i czas to tematy które spajały komunikację rekrutacyjną.
Osią działań były trzy filmy – wszystkie nakręcone w biurach PwC.